Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Mechaniki i Konstrukcji Budowlanych

Data ogłoszenia: 
24/01/2014
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK TECHNICZNYCH
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na  stanowisko  adiunkta
w dziedzinie  nauk  technicznych
w dyscyplinie:  budownictwo
w Katedrze Mechaniki i Konstrukcji Budowlanych

od 24 stycznia 2014r. do 7 lutego 2014r.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. podanie,
 2. curriculum vitae,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku budownictwo w zakresie konstrukcji budowlanych i inżynierskich,
 5. dyplom doktora nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo,
 6. wykaz dorobku naukowego,
 7. certyfikat Uczelnianej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Obcego,
 8. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i zdolności do pracy bez zastrzeżeń na stanowisku nauczyciela akademickiego,
 9. 3 fotografie 37 X 52 mm, bez nakrycia głowy, na jasnym tle.

WYMAGANIA:

 • wiedza z zakresu mechaniki betonowych konstrukcji hydrotechnicznych i hydromechaniki w ich sąsiedztwie;
 • doświadczenie w pracy pedagogicznej w wyższej uczelni na kierunku budownictwo, w tym prowadzenie zajęć z zakresu konstrukcji żelbetowych, drewnianych, metalowych oraz pokrewnych;
 • dorobek naukowy potwierdzony publikacjami z dyscypliny budownictwo;
 • dobra znajomość języków programowania np. Fortran;
 • biegłe posługiwanie się językiem polskim w mowie i piśmie;
 • znajomość różnych programów wspomagających prace inżynierskie;

 Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Technicznych UWM w Olsztynie ul. M. Oczapowskiego 11/D pok. D102.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.

Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2012r., poz. 572 z późn. zm.).

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

 

DZIEKAN

dr hab. inż. Adam J. LIPIŃSKI, prof. UWM